Hvad står jeg for?

Jeg tager afsæt i det hele menneske og de forskellige relationer det befinder sig i, og den indflydelse de har på personen. Der kan tages afsæt i fortiden, men det kan også handle om nutid og fremtid. Terapiform vælges ud fra den enkelte og den problematik som personen kommer med, det kan foregå via korte forløb eller over længere forløb. Det forløbene giver personen er indsigt i egen problematik gennem bearbejdning, forståelse og accept af en given situation, samt nye handlemuligheder.